Make-A-Wish Nederland beleid coronavirus

Naar aanleiding van de persconferentie op 6 mei rondom het coronavirus en de aangekondigde versoepelde maatregelen hebben wij ook ons beleid hierop aangepast. Nu ook de basisscholen per 11 mei deels opengaan, willen wij de binnenlandse Wish Journeys weer opstarten. In beperkte vorm, onder bepaalde voorwaarden en uitsluitend van kinderen in de basisschoolleeftijd. 
 

Wij zijn ons bewust van de risico’s dat ieder virus met zich meebrengt en zeker voor kwetsbare groepen. Het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is ook voor ons leidend.

 

Voor vragen kun je contact opnemen met één van onze collega’s van de Wishdesk van Make-A-Wish Nederland op 035 - 20 35 333.