Centraal Bureau Fondsenwerving

Make-A-Wish Nederland is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Ruim 600 goede doelen laten zich door ons toetsen op strenge kwaliteitseisen. Aan deze Erkende Goede Doelen kunnen donateurs gerust geven. Make-A-Wish houdt zich aan de richtlijnen van het CBF met betrekking tot fondsenwerving.

Algemene gedragscodes en richtlijnen Make-A-Wish Nederland.

Make-A-Wish Nederland heeft het integriteitsbeleid hoog op de agenda staan. Zo hebben wij beleid gemaakt op het gebied van gewenste en ongewenste omgangsvormen op het werk; gedragsregels over het gebruik van internet en e-mail; privacyreglement volgens nieuwe AVG-richtlijnen en een fraudeprotocol.

 

 

Make-A-Wish behandelt klachten serieus. Klachten zijn voor ons een waardevolle bron van informatie en worden gebruikt om van te leren en waar mogelijk onze dienstverlening te verbeteren. Ons klachten reglement voorziet in het omgaan met klachten van donateurs, leveranciers, zakelijke relaties, wensgezinnen, vrijwilligers, sollicitanten en overige relaties van Make-A-Wish Nederland. 

 

 

Richtlijnen specifiek bij fondsenwerving

Bij het werven van fondsen houdt Make-A-Wish zich aan onderstaande gedragscodes:

Gedragscode straat- en huis-aan-huis-werving: Make-A-Wish volgt de gedragscode van de brancheorganisatie Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland. Voor het meest recente protocol m.b.t. de bijzondere maatregelen vanwege Covid-19, zie s.v.p.: coronaprotocol.

Bel-me-niet register: bij telemarketing conformeren wij ons aan de richtlijnen uit het Bel-me-niet register. Meer informatie hierover vindt u op www.bel-me-niet.nl.