Vandaag is naar buiten gekomen dat de directeur van Stichting DroomWens gearresteerd is wegens het gebruik van donateursgeld voor privédoeleinden. Make-A-Wish Nederland heeft geen enkele relatie met deze Stichting.

Wij willen al onze donateurs, sponsoren en vrijwilligers op het hart drukken dat dit bij Make-A-Wish Nederland niet kan gebeuren. Make-A-Wish Nederland is namelijk erkend door toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Om deze erkenning te mogen dragen moet onze organisatie aan een aantal verplichtingen voldoen:
 

Bij Make-A-Wish Nederland kan niemand op eigen houtje betalingen verrichten. Er moet altijd één andere collega op de hoogte zijn en meekijken.
Van elke betaling leggen onze medewerkers verantwoording af aan de directie, die op haar beurt weer verantwoording voor de betalingen aflegt aan de Raad van Toezicht.
Uiteraard laten we onze financiën controleren door een erkend accountant en worden we regelmatig gecontroleerd door toezichthouder CBF.
Bovendien maken we onze financiële situatie openbaar in de jaarverslagen op onze website.

 

Make-A-Wish Nederland heeft integriteit zeer hoog in het vaandel staan en geeft donateurs de garantie dat hun geld veilig wordt verwerkt en goed terecht komt, namelijk bij het doelstellingswerk!