Nominee (6 jaar): ‘Ik voel écht dat ik alles nu beter kan volhouden’

Geef een ernstig ziek kind een onvergetelijke gebeurtenis.

Make-A-Wish Nederland gelooft dat wensen levens kunnen veranderen. Ken jij een kind of tiener in gevecht tegen een levensbedreigende ziekte? Meld hem of haar dan snel aan. Na goedkeuring van je aanvraag gaat het kind op een unieke Wish Journey. Het beleven van een Wish Journey geeft kinderen weer hoop voor de toekomst.
Kracht om verder te gaan. En enorm veel plezier voor, tijdens en na de wensvervulling. 

Niet elk ziek kind komt in aanmerking voor een wensvervulling. Een kind moet in ieder geval aan een aantal basiscriteria voldoen.

Basiscriteria

  • Het kind heeft een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte.*
  • Het kind woont of verblijft in Nederland.
  • Het kind is minimaal 3 en maximaal 17 jaar oud, ook als het kind cognitief lager functioneert.
  • Het kind heeft nog niet eerder een wens laten vervullen bij Make-A-Wish Nederland.

Levensbedreigend = niet per se terminaal

Soms denken mensen dat een kind echt terminaal ziek moet zijn om op Wish Journey te mogen. Dat is niet zo. Met levensbedreigend bedoelen we een ziekte die (mogelijk) leidt tot een beperking van de levensverwachting. Een kind met kanker, CF en Duchenne komt altijd in aanmerking.

In principe mag iedereen een aanmelding doen. Ouders, verzorgers, familie, vrienden, artsen, leraren... Ben je geen ouder, maar wil je graag een kind aanmelden? Het is wel van belang dat je eerst de ouders op de hoogte stelt.

Nog vragen?

Neem gerust telefonisch contact op
via 035 – 2035 350.

* Onder ernstig, soms zelfs levensbedreigend verstaan wij: Een ziekte die leidt of kan leiden tot een beperking van de levensverwachting.

Meld een kind aan

MET DANK AAN ONZE PARTNERS EN SPONSORS

We kunnen niet zonder onze maatschappelijk betrokken partners en sponsors. Zij zorgen ervoor dat nóg meer kinderen hun allerliefste wens in vervulling zien gaan. Door ons financieel te steunen, of met producten, kennis en diensten. We vinden het geweldig als jouw bedrijf ook in dit rijtje wil staan.

Word sponsor