Nominee (6 jaar): ‘Ik voel écht dat ik alles nu beter kan volhouden’

Geef een levensbedreigend ziek kind een onvergetelijke ervaring.

Ken jij een kind of tiener met een levensbedreigende ziekte die de kracht van de Wish Journey goed kan gebruiken? Vraag de ouders dan om dit te overleggen met een zorgprofessional.

Deze kan medisch goed inschatten of het kind in aanmerking komt en het kind aanmelden. Na ontvangst en goedkeuring van deze aanmelding gaat het kind op een unieke Wish Journey.

Niet elk ziek kind komt in aanmerking voor een wensvervulling. Een kind moet in ieder geval aan een aantal basiscriteria voldoen.

Basiscriteria

  • Het kind heeft een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte.*
  • Het kind woont of verblijft in Nederland.
  • Het kind is minimaal 3 en maximaal 17 jaar oud, ook als het kind cognitief lager functioneert.
  • Het kind heeft nog niet eerder een wens laten vervullen bij Make-A-Wish Nederland.

Levensbedreigend = niet per se terminaal

Soms denken mensen dat een kind echt terminaal ziek moet zijn om op Wish Journey te mogen. Dat is niet zo. Met levensbedreigend bedoelen we een ziekte die (mogelijk) leidt tot een beperking van de levensverwachting. Een kind met kanker, cystic fibrosis of Duchenne komt altijd in aanmerking.

Om er zeker van te zijn dat het ziekenhuis op de hoogte is van een Wish Journey in coronatijd hebben we een aanmelding nodig van een zorgprofessional (arts, verpleegkundige, pedagogisch medewerker etc.).

Wil je een kind aanmelden dat binnen de groep valt waarvoor Make-A-Wish werkt, bespreek dit dan met de ouders. Zij kunnen de zorgprofessional van hun kind vragen om het aanmeldformulier in te vullen en te versturen.

Nog vragen?

Neem gerust telefonisch contact op
via 035 – 2035 350.

* Onder ernstig, soms zelfs levensbedreigend verstaan wij: Een ziekte die leidt of kan leiden tot een beperking van de levensverwachting.

Vanaf 1 december 2020 nemen we uitsluitend binnenlandse wensen aan

Bekijk hier het bericht

Meld een kind aan

MET DANK AAN ONZE PARTNERS EN SPONSORS

We kunnen niet zonder onze maatschappelijk betrokken partners en sponsors. Zij zorgen ervoor dat nóg meer kinderen hun allerliefste wens in vervulling zien gaan. Door ons financieel te steunen, of met producten, kennis en diensten. We vinden het geweldig als jouw bedrijf ook in dit rijtje wil staan.

Word sponsor