Veelgestelde vragen aanmelden wenskind

Iedereen van 16 jaar of ouder kan een ernstig ziek kind aanmelden. We kijken dan samen met de ouders van het kind of het medisch in aanmerking komt. Om medisch verantwoord te werken vragen wij ook altijd nog om een aanmelding van een betrokken zorgprofessionals.

Nee, gelukkig niet. Onder ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek verstaan wij: een ziekte die potentieel kan leiden tot een beperking van de levensverwachting met impact op de kwaliteit van leven (voorbeelden zijn: de ziekte van Duchenne en cardiomyopathie).

Nee, dit kan helaas niet. Je kan een kind aanmelden tot de laatste dag dat het nog zeventien jaar is. Als het kind medisch in aanmerking komt en zeventien was op het moment van de aanmelding, gaan we dus alsnog samen de Wish Journey opstarten. We gaan dus nog wel verder met de Wish Journey als het kind achttien wordt. Wij zijn een goed doel voor kinderen, vandaar dat onze aanmeldgrens zeventien jaar is.

Ja zeker wel. Ouders kunnen schrikken als ze niet weten dat hun kind is aangemeld bij ons. Daarbij organiseren wij geen verrassingen, maar nemen wij het kind mee in een proces. Onze Wish Journey is ontwikkeld om het kind en het gezin zo veel mogelijk positieve ervaringen te geven. Zie voor meer informatie ook de uitleg van de Wish Journey op onze site.

Het beste moment is als het kind kracht nodig heeft. Met regelmaat is dit niet vlak na de diagnose, omdat er dan al zo veel op het gezin afkomt. Je kan bijvoorbeeld denken aan een zware periode tijdens de ziekte, zowel fysiek als mentaal.

Een zorgprofessional die betrokken is bij de behandelingen en opnames van het kind is het ziekenhuis. Je kan hierbij denken aan een medisch pedagogisch zorgverlener, een arts, een verpleegkundige en een verpleegkundig specialist.

Ja, kinderen met een beperking mogen zeker aangemeld worden, mits ze binnen de criteria vallen: Het kind heeft een ernstige, mogelijk zelfs levensbedreigende ziekte.* - Het kind woont of verblijft in Nederland. - Het kind is minimaal 3 en maximaal 17 jaar oud, ook als het kind cognitief lager functioneert. - Het kind heeft nog niet eerder een wens laten vervullen bij Make-A-Wish Nederland. *Hieronder verstaan wij kinderen met een ziekte die potentieel kan leiden tot een beperking van de levensverwachting met impact op de kwaliteit van leven. Het gaat dus niet alleen om kinderen die in de terminale fase zitten (voorbeelden zijn: de ziekte van Duchenne en cardiomyopathie).